Máy đo độ ẩm Delta T Elcometer G308----1 (0% đến 100% RH, TS)

Máy đo độ ẩm Delta T Elcometer G308----1 (0% đến 100% RH, TS)

 •   08/11/2016 10:18:42 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ẩm Delta T Elcometer G308----1 (0% đến 100% RH, TS)
Nhiệt ẩm kế testo 605-H2 (0 ~ +50 °C; 5 ~ 95 %rH)

Nhiệt ẩm kế testo 605-H2 (0 ~ +50 °C; 5 ~ 95 %rH)

 •   08/11/2016 10:18:35 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Nhiệt ẩm kế testo 605-H2 (0 ~ +50 °C; 5 ~ 95 %rH)
Nhiệt ẩm kế và áp suất testo 622 (-10 ~ +60 °C; 300 ~ 1200 hPa)

Nhiệt ẩm kế và áp suất testo 622 (-10 ~ +60 °C; 300 ~ 1200 hPa)

 •   08/11/2016 10:18:18 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Nhiệt ẩm kế và áp suất testo 622 (-10 ~ +60 °C; 300 ~ 1200 hPa)
Máy đo bụi, nhiệt độ và độ ẩm không khí Extech VPC300 ( 6 kênh, có cammera)

Máy đo bụi, nhiệt độ và độ ẩm không khí Extech VPC300 ( 6 kênh, có cammera)

 •   08/11/2016 10:18:06 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Máy đo bụi, nhiệt độ và độ ẩm không khí Extech VPC300 ( 6 kênh, có cammera)
Máy đo độ ẩm chuyên nghiệp HT-3017, 5% to 95 % R.H

Máy đo độ ẩm chuyên nghiệp HT-3017, 5% to 95 % R.H

 •   08/11/2016 10:17:17 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ẩm chuyên nghiệp HT-3017, 5% to 95 % R.H
Nhiệt ẩm kế testo 623 (-10 ~ +60 °C; 0 ~ 100 %rH, IP30)

Nhiệt ẩm kế testo 623 (-10 ~ +60 °C; 0 ~ 100 %rH, IP30)

 •   08/11/2016 10:17:10 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Nhiệt ẩm kế testo 623 (-10 ~ +60 °C; 0 ~ 100 %rH, IP30)
Máy đo áp suất, nhiệt độ, tốc độ gió KIMO MP210

Máy đo áp suất, nhiệt độ, tốc độ gió KIMO MP210

 •   08/11/2016 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Máy đo áp suất, nhiệt độ, tốc độ gió KIMO MP210
Nhiệt ẩm kế testo 608-H2 (-10 ~ +70 °C; 2~ 98 %rH)

Nhiệt ẩm kế testo 608-H2 (-10 ~ +70 °C; 2~ 98 %rH)

 •   08/11/2016 10:16:55 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Nhiệt ẩm kế testo 608-H2 (-10 ~ +70 °C; 2~ 98 %rH)
Nhiệt ẩm kế testo 605-H1 (0 ~ +50 °C; 5 ~ 95 %rH)

Nhiệt ẩm kế testo 605-H1 (0 ~ +50 °C; 5 ~ 95 %rH)

 •   08/11/2016 10:16:38 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Nhiệt ẩm kế testo 605-H1 (0 ~ +50 °C; 5 ~ 95 %rH)
Máy đo độ ẩm và nhiệt ẩm kế IR có Bluetooth MeterLink™ EXTECH MO297

Máy đo độ ẩm và nhiệt ẩm kế IR có Bluetooth MeterLink™ EXTECH MO297

 •   08/11/2016 10:15:49 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ẩm và nhiệt ẩm kế IR có Bluetooth MeterLink™ EXTECH MO297
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí BK Precision 720 (dây đo kiểu K)

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí BK Precision 720 (dây đo kiểu K)

 •   08/11/2016 10:15:02 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí BK Precision 720 (dây đo kiểu K)
Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Extech SDL500 (Datalogger)

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Extech SDL500 (Datalogger)

 •   08/11/2016 10:14:26 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Extech SDL500 (Datalogger)
Máy đo nhiệt độ độ ẩm môi trường KIMO HD50 (-20 … +70°C, 5 … 95%RH)

Máy đo nhiệt độ độ ẩm môi trường KIMO HD50 (-20 … +70°C, 5 … 95%RH)

 •   08/11/2016 10:14:14 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ độ ẩm môi trường KIMO HD50 (-20 … +70°C, 5 … 95%RH)
Máy đo nhiệt độ / Độ ẩm điện tử hiện số DYS DHT-1

Máy đo nhiệt độ / Độ ẩm điện tử hiện số DYS DHT-1

 •   08/11/2016 10:13:55 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ / Độ ẩm điện tử hiện số DYS DHT-1
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech EA25 (có bộ ghi)

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech EA25 (có bộ ghi)

 •   08/11/2016 10:13:46 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech EA25 (có bộ ghi)
Máy đo điểm sương Elcometer G319----T (-20 đến +80°C/ ±0.5ºC, Bluetooth, USB )

Máy đo điểm sương Elcometer G319----T (-20 đến +80°C/ ±0.5ºC, Bluetooth, USB )

 •   08/11/2016 10:13:45 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Máy đo điểm sương Elcometer G319----T (-20 đến +80°C/ ±0.5ºC, Bluetooth, USB )
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí KIMO HQ210

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí KIMO HQ210

 •   08/11/2016 10:13:42 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí KIMO HQ210
Đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường Lutron YK-90HT (50oC/95%)

Đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường Lutron YK-90HT (50oC/95%)

 •   08/11/2016 10:13:39 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường Lutron YK-90HT (50oC/95%)
Thiết bị đo nhiệt độ/độ ẩm Tenmars TM-185 (-20º to 60ºC, 5%~95%)

Thiết bị đo nhiệt độ/độ ẩm Tenmars TM-185 (-20º to 60ºC, 5%~95%)

 •   08/11/2016 10:13:33 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo nhiệt độ/độ ẩm Tenmars TM-185 (-20º to 60ºC, 5%~95%)
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm hồng ngoại Testo 835-H1 (-30 ~ +600 °C; 0 ~ 100 %rH)

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm hồng ngoại Testo 835-H1 (-30 ~ +600 °C; 0 ~ 100 %rH)

 •   08/11/2016 10:13:22 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm hồng ngoại Testo 835-H1 (-30 ~ +600 °C; 0 ~ 100 %rH)
Thiết bị đo nhiệt đô, độ ẩm Extech HD500 (có tích hợp đo nhiệt độ hồng ngoại)

Thiết bị đo nhiệt đô, độ ẩm Extech HD500 (có tích hợp đo nhiệt độ hồng ngoại)

 •   08/11/2016 10:13:11 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo nhiệt đô, độ ẩm Extech HD500 (có tích hợp đo nhiệt độ hồng ngoại)
Đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương không khí Extech RH490

Đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương không khí Extech RH490

 •   08/11/2016 10:13:05 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương không khí Extech RH490
Máy đo độ ẩm, nhiệt độ không khí điện tử hiện số EBRO TFH 620 + TPH 100 (0% rH … 100% rH)

Máy đo độ ẩm, nhiệt độ không khí điện tử hiện số EBRO TFH 620 + TPH 100 (0% rH … 100% rH)

 •   08/11/2016 10:13:03 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ẩm, nhiệt độ không khí điện tử hiện số EBRO TFH 620 + TPH 100 (0% rH … 100% rH)
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Extech TM500 ( 12 kênh, 6 loại cặp nhiệt độ)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Extech TM500 ( 12 kênh, 6 loại cặp nhiệt độ)

 •   08/11/2016 10:13:03 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Extech TM500 ( 12 kênh, 6 loại cặp nhiệt độ)
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ bằng hồng ngoại Extech RH101

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ bằng hồng ngoại Extech RH101

 •   08/11/2016 10:12:53 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ bằng hồng ngoại Extech RH101
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí EXTECH EA20, -20- 60 0C, 10%-95 RH

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí EXTECH EA20, -20- 60 0C, 10%-95 RH

 •   08/11/2016 10:12:46 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí EXTECH EA20, -20- 60 0C, 10%-95 RH
Máy đo nhiệt độ, đọ ẩm LM 81HT, 10 ~ 95 %RH, 0 ~ 50oC

Máy đo nhiệt độ, đọ ẩm LM 81HT, 10 ~ 95 %RH, 0 ~ 50oC

 •   08/11/2016 10:12:13 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, đọ ẩm LM 81HT, 10 ~ 95 %RH, 0 ~ 50oC
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương cầm tay Extech RH210 (10%-95%, 0-50°C)

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương cầm tay Extech RH210 (10%-95%, 0-50°C)

 •   08/11/2016 10:12:05 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương cầm tay Extech RH210 (10%-95%, 0-50°C)
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí BK Precision 725 (dataloger , dây đo kiểu K)

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí BK Precision 725 (dataloger , dây đo kiểu K)

 •   08/11/2016 10:11:50 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí BK Precision 725 (dataloger , dây đo kiểu K)

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay1,543
 • Tháng hiện tại29,490
 • Tổng lượt truy cập552,094
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây