Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 (-50°C to +1850°C.)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 (-50°C to +1850°C.)

 •   08/11/2016 11:59:30 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 (-50°C to +1850°C.)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại có laser lấy dấu và đầu đo xuyên thực phầm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C )

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại có laser lấy dấu và đầu đo xuyên thực phầm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C )

 •   08/11/2016 11:59:04 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại có laser lấy dấu và đầu đo xuyên thực phầm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C )
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser cho thực phẩm Testo 826-T2 (-50 tới +300 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser cho thực phẩm Testo 826-T2 (-50 tới +300 °C)

 •   08/11/2016 11:56:58 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser cho thực phẩm Testo 826-T2 (-50 tới +300 °C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR852B+ (-50 ℃ ~ 700 ℃)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR852B+ (-50 ℃ ~ 700 ℃)

 •   08/11/2016 11:56:43 PM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR852B+ (-50 ℃ ~ 700 ℃)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T2 ( -30 ~ +400 °C, 12:1)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T2 ( -30 ~ +400 °C, 12:1)

 •   08/11/2016 11:56:27 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T2 ( -30 ~ +400 °C, 12:1)
Đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Testo 830-T1 (400 °C)

Đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Testo 830-T1 (400 °C)

 •   08/11/2016 11:56:15 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Testo 830-T1 (400 °C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C, bao gồm module độ ẩm)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C, bao gồm module độ ẩm)

 •   08/11/2016 11:55:45 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C, bao gồm module độ ẩm)
Bộ máy đo nhiệt độ hồng ngoại gồm Testo 831 và Testo 106 ( -30 ~ +210 °C )

Bộ máy đo nhiệt độ hồng ngoại gồm Testo 831 và Testo 106 ( -30 ~ +210 °C )

 •   08/11/2016 11:55:19 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Bộ máy đo nhiệt độ hồng ngoại gồm Testo 831 và Testo 106 ( -30 ~ +210 °C )
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 (-50°C to +800°C.)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 (-50°C to +800°C.)

 •   08/11/2016 11:55:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 (-50°C to +800°C.)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser và đầu đo xuyên thực phẩm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser và đầu đo xuyên thực phẩm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C)

 •   08/11/2016 11:54:12 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser và đầu đo xuyên thực phẩm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại testo 830-T2 kit (-30 ~ +400 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại testo 830-T2 kit (-30 ~ +400 °C)

 •   08/11/2016 11:54:02 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại testo 830-T2 kit (-30 ~ +400 °C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T1 ( -30 ~ +400 °C, 10:1)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T1 ( -30 ~ +400 °C, 10:1)

 •   08/11/2016 11:53:59 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T1 ( -30 ~ +400 °C, 10:1)
Máy đo nhiệt độ đầu dò xuyên và hồng ngoại kép Testo 104 IR (-50 ~ +250 °C)

Máy đo nhiệt độ đầu dò xuyên và hồng ngoại kép Testo 104 IR (-50 ~ +250 °C)

 •   08/11/2016 11:53:47 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ đầu dò xuyên và hồng ngoại kép Testo 104 IR (-50 ~ +250 °C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Elcometer G214L----3 (-35°C đến 365°C)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Elcometer G214L----3 (-35°C đến 365°C)

 •   08/11/2016 11:53:40 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Elcometer G214L----3 (-35°C đến 365°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20 (550oC)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20 (550oC)

 •   08/11/2016 11:53:25 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20 (550oC)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 831 (-30 ~ +210 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 831 (-30 ~ +210 °C)

 •   08/11/2016 11:53:12 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 831 (-30 ~ +210 °C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR320 (-32°C đến 320°C)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR320 (-32°C đến 320°C)

 •   08/11/2016 11:53:01 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR320 (-32°C đến 320°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510, K5510 (-40 đến ~ 300 Độ C)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510, K5510 (-40 đến ~ 300 Độ C)

 •   08/11/2016 11:52:47 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510, K5510 (-40 đến ~ 300 Độ C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C)

 •   08/11/2016 11:52:42 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C)

 •   08/11/2016 11:52:33 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20 ( 760°C)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20 ( 760°C)

 •   08/11/2016 11:52:18 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20 ( 760°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR842A+ (-50℃~600℃)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR842A+ (-50℃~600℃)

 •   08/11/2016 11:51:50 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR842A+ (-50℃~600℃)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 835-T1 (-30 ~ +600 °C; 50:1)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 835-T1 (-30 ~ +600 °C; 50:1)

 •   08/11/2016 11:51:47 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 835-T1 (-30 ~ +600 °C; 50:1)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C, có lớp bảo vệ IP65)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C, có lớp bảo vệ IP65)

 •   08/11/2016 11:51:39 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C, có lớp bảo vệ IP65)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 (-50°C to +380°C.)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 (-50°C to +380°C.)

 •   08/11/2016 11:51:33 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 (-50°C to +380°C.)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại bỏ túi Testo 810 (-30 ~ +300 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại bỏ túi Testo 810 (-30 ~ +300 °C)

 •   08/11/2016 11:51:33 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại bỏ túi Testo 810 (-30 ~ +300 °C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Smartsensor AR330+ (-32℃~330℃)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Smartsensor AR330+ (-32℃~330℃)

 •   08/11/2016 11:50:26 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Smartsensor AR330+ (-32℃~330℃)
Thiết bị đo nhiệt độ từ xa bằng laze TM 969, -60~1000°C

Thiết bị đo nhiệt độ từ xa bằng laze TM 969, -60~1000°C

 •   08/11/2016 11:35:56 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo nhiệt độ từ xa bằng laze TM 969, -60~1000°C
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42570 (-50 đến 2200°C, que đo kiểu K, kết nối máy tính USB)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42570 (-50 đến 2200°C, que đo kiểu K, kết nối máy tính USB)

 •   08/11/2016 11:35:29 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42570 (-50 đến 2200°C, que đo kiểu K, kết nối máy tính USB)

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm38
 • Hôm nay1,273
 • Tháng hiện tại43,829
 • Tổng lượt truy cập512,807
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây