Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV111 (0.8....25 m/s, -20...+80°C)

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV111 (0.8....25 m/s, -20...+80°C)

 •   08/11/2016 10:29:29 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV111 (0.8....25 m/s, -20...+80°C)
Máy đo lưu lượng khí KIMO DBM610

Máy đo lưu lượng khí KIMO DBM610

 •   08/11/2016 10:27:46 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Máy đo lưu lượng khí KIMO DBM610
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ với đầu đo hotwire KIMO VT110 (0.15....30 m/s, -20...+80°C)

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ với đầu đo hotwire KIMO VT110 (0.15....30 m/s, -20...+80°C)

 •   08/11/2016 10:27:28 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ với đầu đo hotwire KIMO VT110 (0.15....30 m/s, -20...+80°C)
Máy đo tốc độ gió testo 416 (0.6 ~ 40 m/s)

Máy đo tốc độ gió testo 416 (0.6 ~ 40 m/s)

 •   08/11/2016 10:26:44 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió testo 416 (0.6 ~ 40 m/s)
Thiết bị phát tín hiệu đo gió trong đường ống/ Loại điều khiển ADTEL WS (2, 10, 20, 40 m/s / 4~20mA, 0~10Vdc)

Thiết bị phát tín hiệu đo gió trong đường ống/ Loại điều khiển ADTEL WS (2, 10, 20, 40 m/s / 4~20mA, 0~10Vdc)

 •   08/11/2016 10:26:31 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị phát tín hiệu đo gió trong đường ống/ Loại điều khiển ADTEL WS (2, 10, 20, 40 m/s / 4~20mA, 0~10Vdc)
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió testo 417 (+0.3 ~ +20 m/s)

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió testo 417 (+0.3 ~ +20 m/s)

 •   08/11/2016 10:26:19 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió testo 417 (+0.3 ~ +20 m/s)
Máy đo tốc độ lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương Extech AN340 (20m/s, ghi dữ liệu)

Máy đo tốc độ lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương Extech AN340 (20m/s, ghi dữ liệu)

 •   08/11/2016 10:25:49 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương Extech AN340 (20m/s, ghi dữ liệu)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió Lutron AM4206M (35m/s)

Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió Lutron AM4206M (35m/s)

 •   08/11/2016 10:25:38 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió Lutron AM4206M (35m/s)
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió TESTO 417 (0.3 to 20 m/s; 0 to 99,999 cfm)

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió TESTO 417 (0.3 to 20 m/s; 0 to 99,999 cfm)

 •   08/11/2016 10:25:23 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió TESTO 417 (0.3 to 20 m/s; 0 to 99,999 cfm)
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV110 (0.3....35 m/s, -20...+80°C)

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV110 (0.3....35 m/s, -20...+80°C)

 •   08/11/2016 10:24:44 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV110 (0.3....35 m/s, -20...+80°C)
Máy đo tốc độ gió và nhiệt độ môi trường Lutron AM-4213 (12m/s & 80 ℃)

Máy đo tốc độ gió và nhiệt độ môi trường Lutron AM-4213 (12m/s & 80 ℃)

 •   08/11/2016 10:24:40 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió và nhiệt độ môi trường Lutron AM-4213 (12m/s & 80 ℃)
Thiết bị hướng dòng, đo lưu lượng khí testo 420 (đo nhiệt độ, áp suất chênh lệch, lưu lượng khí)

Thiết bị hướng dòng, đo lưu lượng khí testo 420 (đo nhiệt độ, áp suất chênh lệch, lưu lượng khí)

 •   08/11/2016 10:24:10 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị hướng dòng, đo lưu lượng khí testo 420 (đo nhiệt độ, áp suất chênh lệch, lưu lượng khí)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường Lutron AM-4202 Lutron AM-4202 (30 m/s & 60 ℃)

Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường Lutron AM-4202 Lutron AM-4202 (30 m/s & 60 ℃)

 •   08/11/2016 10:24:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường Lutron AM-4202 Lutron AM-4202 (30 m/s & 60 ℃)
Máy đo tốc độ gió Extech SDL310 (0.4 đến 25m/s, có đo nhiệt độ, ghi dữ liệu)

Máy đo tốc độ gió Extech SDL310 (0.4 đến 25m/s, có đo nhiệt độ, ghi dữ liệu)

 •   08/11/2016 10:23:49 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió Extech SDL310 (0.4 đến 25m/s, có đo nhiệt độ, ghi dữ liệu)
Thiết bị đo tốc độ và nhiệt độ của gió Extech AN500 (20m/s)

Thiết bị đo tốc độ và nhiệt độ của gió Extech AN500 (20m/s)

 •   08/11/2016 10:23:34 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo tốc độ và nhiệt độ của gió Extech AN500 (20m/s)
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ với đầu đo hotwire uốn cong 90 độ KIMO VT115 (0.15....30 m/s, -20...+80°C)

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ với đầu đo hotwire uốn cong 90 độ KIMO VT115 (0.15....30 m/s, -20...+80°C)

 •   08/11/2016 10:23:14 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ với đầu đo hotwire uốn cong 90 độ KIMO VT115 (0.15....30 m/s, -20...+80°C)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ gió Extech 407123 (0-20m/s)

Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ gió Extech 407123 (0-20m/s)

 •   08/11/2016 10:23:13 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ gió Extech 407123 (0-20m/s)
Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm EXTECH 45158 (28m/s)

Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm EXTECH 45158 (28m/s)

 •   08/11/2016 10:23:04 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm EXTECH 45158 (28m/s)
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió, nhiệt độ Extech AN300

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió, nhiệt độ Extech AN300

 •   08/11/2016 10:22:56 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió, nhiệt độ Extech AN300
Máy đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió Tenmars TM-402 (0.4~25 (m/s)/ ±2﹪+0.2)

Máy đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió Tenmars TM-402 (0.4~25 (m/s)/ ±2﹪+0.2)

 •   08/11/2016 10:22:43 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió Tenmars TM-402 (0.4~25 (m/s)/ ±2﹪+0.2)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường Lutron AM4204HA (20m/s )

Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường Lutron AM4204HA (20m/s )

 •   08/11/2016 10:22:40 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường Lutron AM4204HA (20m/s )
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường KIMO LV50 (0.3 - 35m/s, -20 đến +80°C)

Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường KIMO LV50 (0.3 - 35m/s, -20 đến +80°C)

 •   08/11/2016 10:22:34 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ môi trường KIMO LV50 (0.3 - 35m/s, -20 đến +80°C)
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, khí CO2 Extech AN320

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, khí CO2 Extech AN320

 •   08/11/2016 10:22:27 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, khí CO2 Extech AN320
Máy đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió SmartSensor AR866 (30m/s, USB, lưu dữ liệu)

Máy đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió SmartSensor AR866 (30m/s, USB, lưu dữ liệu)

 •   08/11/2016 10:22:26 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió SmartSensor AR866 (30m/s, USB, lưu dữ liệu)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm testo 410-2 (0.4 ~ 20 m/s)

Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm testo 410-2 (0.4 ~ 20 m/s)

 •   08/11/2016 10:22:25 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm testo 410-2 (0.4 ~ 20 m/s)
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV117 (0.4....35 m/s, -20...+80°C)

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV117 (0.4....35 m/s, -20...+80°C)

 •   08/11/2016 10:22:23 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV117 (0.4....35 m/s, -20...+80°C)
Máy đo lưu lượng, tốc độ gió, đo nhiệt độ Extech SDL350 (datalogger, 25m/s)

Máy đo lưu lượng, tốc độ gió, đo nhiệt độ Extech SDL350 (datalogger, 25m/s)

 •   08/11/2016 10:22:17 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Máy đo lưu lượng, tốc độ gió, đo nhiệt độ Extech SDL350 (datalogger, 25m/s)
Máy đo tốc độ gió BK Precision 731A (0.4 ~ 30 m/sec)

Máy đo tốc độ gió BK Precision 731A (0.4 ~ 30 m/sec)

 •   08/11/2016 10:22:12 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió BK Precision 731A (0.4 ~ 30 m/sec)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, độ ẩm Tenmars TM-403 (0.4~25m/s, -20~60 độ C, 20~80%)

Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, độ ẩm Tenmars TM-403 (0.4~25m/s, -20~60 độ C, 20~80%)

 •   08/11/2016 10:22:07 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, độ ẩm Tenmars TM-403 (0.4~25m/s, -20~60 độ C, 20~80%)

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập20
 • Hôm nay1,321
 • Tháng hiện tại36,867
 • Tổng lượt truy cập505,845
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây