Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2425 (100V,3A,0.02%)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2425 (100V,3A,0.02%)

 •   08/11/2016 08:05:06 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2425 (100V,3A,0.02%)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2410 (1000V,1A, 0.02%)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2410 (1000V,1A, 0.02%)

 •   08/11/2016 08:04:05 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2410 (1000V,1A, 0.02%)
Máy đo nguồn SMU Keithley 2425-C (100V,3A,0.02%, Contact check)

Máy đo nguồn SMU Keithley 2425-C (100V,3A,0.02%, Contact check)

 •   08/11/2016 08:04:05 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nguồn SMU Keithley 2425-C (100V,3A,0.02%, Contact check)
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 4200-PCT-4 (3kV, 50A, C-V)

Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 4200-PCT-4 (3kV, 50A, C-V)

 •   08/11/2016 08:03:12 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 4200-PCT-4 (3kV, 50A, C-V)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2420-C (60V,3A,0.02%, Contact Check)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2420-C (60V,3A,0.02%, Contact Check)

 •   08/11/2016 08:02:28 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2420-C (60V,3A,0.02%, Contact Check)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2440 (40V,50W,5A,0.02%)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2440 (40V,50W,5A,0.02%)

 •   08/11/2016 08:01:55 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2440 (40V,50W,5A,0.02%)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU DC Keithley 2604B (40V, 10A, 2 kênh,200W)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU DC Keithley 2604B (40V, 10A, 2 kênh,200W)

 •   08/11/2016 08:01:39 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU DC Keithley 2604B (40V, 10A, 2 kênh,200W)
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-1 (200V, 10A)

Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-1 (200V, 10A)

 •   08/11/2016 08:01:36 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-1 (200V, 10A)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2430-C (100V,1000W,10A,0.02%, Contact Check)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2430-C (100V,1000W,10A,0.02%, Contact Check)

 •   08/11/2016 08:01:20 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2430-C (100V,1000W,10A,0.02%, Contact Check)
Máy đo nguồn DC công suất cao Keithley 2657A (120mA, 3000V, 0.02%)

Máy đo nguồn DC công suất cao Keithley 2657A (120mA, 3000V, 0.02%)

 •   08/11/2016 08:01:09 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nguồn DC công suất cao Keithley 2657A (120mA, 3000V, 0.02%)
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-3 (3kV, 10A)

Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-3 (3kV, 10A)

 •   08/11/2016 08:00:43 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-3 (3kV, 10A)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU DC Keithley 2602B (40V, 10A, 2 kênh,200W)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU DC Keithley 2602B (40V, 10A, 2 kênh,200W)

 •   08/11/2016 08:00:06 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU DC Keithley 2602B (40V, 10A, 2 kênh,200W)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2430 (100V,1000W,10A,0.02%)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2430 (100V,1000W,10A,0.02%)

 •   08/11/2016 07:59:58 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2430 (100V,1000W,10A,0.02%)
Thiết bị kiểm tra tham số hệ thống Keithley S530 (0.03%, 2 chế độ)

Thiết bị kiểm tra tham số hệ thống Keithley S530 (0.03%, 2 chế độ)

 •   08/11/2016 07:59:56 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị kiểm tra tham số hệ thống Keithley S530 (0.03%, 2 chế độ)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2440-C (40V,50W,5A,0.02%, Contact check)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2440-C (40V,50W,5A,0.02%, Contact check)

 •   08/11/2016 07:59:51 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2440-C (40V,50W,5A,0.02%, Contact check)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2611B (200V,10A-Pulse,0.015%)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2611B (200V,10A-Pulse,0.015%)

 •   08/11/2016 07:59:50 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2611B (200V,10A-Pulse,0.015%)
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-2 (200V, 50A)

Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-2 (200V, 50A)

 •   08/11/2016 07:59:46 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-2 (200V, 50A)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2635B (200V, 10A, 200W, 1 kênh)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2635B (200V, 10A, 200W, 1 kênh)

 •   08/11/2016 07:59:42 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2635B (200V, 10A, 200W, 1 kênh)
Máy đo nguồn DC công suất cao Keithley 2651A (50A, 40V, 0.02%)

Máy đo nguồn DC công suất cao Keithley 2651A (50A, 40V, 0.02%)

 •   08/11/2016 07:59:40 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nguồn DC công suất cao Keithley 2651A (50A, 40V, 0.02%)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2400 (200V,1A, 0.012%)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2400 (200V,1A, 0.012%)

 •   08/11/2016 07:59:34 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2400 (200V,1A, 0.012%)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2410-C (1000V,1A, 0.02%, Contact check)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2410-C (1000V,1A, 0.02%, Contact check)

 •   08/11/2016 07:59:10 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2410-C (1000V,1A, 0.02%, Contact check)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2636B (200V, 10A, 200W, 2 kênh)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2636B (200V, 10A, 200W, 2 kênh)

 •   08/11/2016 07:58:58 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2636B (200V, 10A, 200W, 2 kênh)
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 4200-PCT-2 (200V, 50A, C-V)

Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 4200-PCT-2 (200V, 50A, C-V)

 •   08/11/2016 07:58:58 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 4200-PCT-2 (200V, 50A, C-V)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2601B (40V,10A-Pulse,0.015%)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2601B (40V,10A-Pulse,0.015%)

 •   08/11/2016 07:58:57 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2601B (40V,10A-Pulse,0.015%)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2420 (60V,3A,0.02%)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2420 (60V,3A,0.02%)

 •   08/11/2016 07:58:08 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2420 (60V,3A,0.02%)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU DC Keithley 2614B (200V, 10A, 2 kênh,200W)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU DC Keithley 2614B (200V, 10A, 2 kênh,200W)

 •   08/11/2016 07:58:01 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU DC Keithley 2614B (200V, 10A, 2 kênh,200W)
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2400-C (200V,1A, 0.012%, Contact check)

Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2400-C (200V,1A, 0.012%, Contact check)

 •   08/11/2016 07:57:48 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn SMU Keithley 2400-C (200V,1A, 0.012%, Contact check)
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-4 (3kV, 50A)

Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-4 (3kV, 50A)

 •   08/11/2016 07:57:27 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị kiểm tra tham số đường cong Keithley 2600-PCT-4 (3kV, 50A)
Thiêt bị kiểm tra diode laser Keithley 2520 (500mA, 0.2%)

Thiêt bị kiểm tra diode laser Keithley 2520 (500mA, 0.2%)

 •   08/11/2016 07:56:56 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Thiêt bị kiểm tra diode laser Keithley 2520 (500mA, 0.2%)

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập44
 • Hôm nay1,321
 • Tháng hiện tại36,929
 • Tổng lượt truy cập505,907
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây