Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Mitutoyo 547-301 (0-10mm/ 0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Mitutoyo 547-301 (0-10mm/ 0.01mm)

 •   08/11/2016 09:05:18 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Mitutoyo 547-301 (0-10mm/ 0.01mm)
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7323 (0-20mm/ 0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7323 (0-20mm/ 0.01mm)

 •   08/11/2016 09:04:53 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7323 (0-20mm/ 0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG M3 (1.00-125.00 mm, đo qua lớp sơn, hiển thị xung và mặt cắt )

Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG M3 (1.00-125.00 mm, đo qua lớp sơn, hiển thị xung và mặt cắt )

 •   08/11/2016 09:03:02 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG M3 (1.00-125.00 mm, đo qua lớp sơn, hiển thị xung và mặt cắt )
Máy đo độ dày bằng siêu âm Proceq Zonotip+ (A-scan), 300mm, đo qua lớp sơn)

Máy đo độ dày bằng siêu âm Proceq Zonotip+ (A-scan), 300mm, đo qua lớp sơn)

 •   08/11/2016 09:02:28 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm Proceq Zonotip+ (A-scan), 300mm, đo qua lớp sơn)
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7301 (0-10mm/ 0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7301 (0-10mm/ 0.01mm)

 •   08/11/2016 09:02:23 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7301 (0-10mm/ 0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000 (508mm, 5Mhz)

Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000 (508mm, 5Mhz)

 •   08/11/2016 09:01:36 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000 (508mm, 5Mhz)
Máy đo độ dày siêu âm Sauter TN 60-0.01EE (3~60mm/0.01)

Máy đo độ dày siêu âm Sauter TN 60-0.01EE (3~60mm/0.01)

 •   08/11/2016 09:01:10 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày siêu âm Sauter TN 60-0.01EE (3~60mm/0.01)
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7327 (0-1mm/ 0.001mm)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7327 (0-1mm/ 0.001mm)

 •   08/11/2016 09:01:05 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7327 (0-1mm/ 0.001mm)
Máy đo độ dày siêu âm Sauter TN 300-0.01US (3~300mm, 0.1)

Máy đo độ dày siêu âm Sauter TN 300-0.01US (3~300mm, 0.1)

 •   08/11/2016 09:00:42 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày siêu âm Sauter TN 300-0.01US (3~300mm, 0.1)
Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Mitutoyo 547-300S (0-10mm/ 0.0005 inch)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Mitutoyo 547-300S (0-10mm/ 0.0005 inch)

 •   08/11/2016 09:00:32 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Mitutoyo 547-300S (0-10mm/ 0.0005 inch)
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7360 (0-20mm/ 0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7360 (0-20mm/ 0.01mm)

 •   08/11/2016 09:00:29 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7360 (0-20mm/ 0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG150 (1.0-508mm, đo qua lớp sơn, mặt cắt )

Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG150 (1.0-508mm, đo qua lớp sơn, mặt cắt )

 •   08/11/2016 09:00:25 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG150 (1.0-508mm, đo qua lớp sơn, mặt cắt )
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7305 (0-20mm/ 0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7305 (0-20mm/ 0.01mm)

 •   08/11/2016 09:00:07 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7305 (0-20mm/ 0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C1 (1.00-125.00 mm)

Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C1 (1.00-125.00 mm)

 •   08/11/2016 08:59:53 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C1 (1.00-125.00 mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000D (508mm, 5Mhz, đầu dò 13.5mm - 200mm)

Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000D (508mm, 5Mhz, đầu dò 13.5mm - 200mm)

 •   08/11/2016 08:59:53 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000D (508mm, 5Mhz, đầu dò 13.5mm - 200mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Proceq Zonotip (300mm)

Máy đo độ dày bằng siêu âm Proceq Zonotip (300mm)

 •   08/11/2016 08:59:51 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm Proceq Zonotip (300mm)
Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Mitutoyo 547-401 (0-12mm/ 0.001mm)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Mitutoyo 547-401 (0-12mm/ 0.001mm)

 •   08/11/2016 08:59:24 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Mitutoyo 547-401 (0-12mm/ 0.001mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG4100 (500/0.01mm)

Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG4100 (500/0.01mm)

 •   08/11/2016 08:59:02 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG4100 (500/0.01mm)
Máy đo độ dày siêu âm Sauter TN 80-0.01US (0.75~80mm, 0.01)

Máy đo độ dày siêu âm Sauter TN 80-0.01US (0.75~80mm, 0.01)

 •   08/11/2016 08:58:57 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày siêu âm Sauter TN 80-0.01US (0.75~80mm, 0.01)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-3000 (300/0.1mm)

Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-3000 (300/0.1mm)

 •   08/11/2016 08:58:56 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-3000 (300/0.1mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500D (508mm, 9999m/s , qua lớp sơn phủ)

Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500D (508mm, 9999m/s , qua lớp sơn phủ)

 •   08/11/2016 08:58:31 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500D (508mm, 9999m/s , qua lớp sơn phủ)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500 (508mm, 9999m/s)

Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500 (508mm, 9999m/s)

 •   08/11/2016 08:58:27 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500 (508mm, 9999m/s)
Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Insize 2871-101, 0-10mm/0.001

Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Insize 2871-101, 0-10mm/0.001

 •   08/11/2016 08:58:17 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu điện tử Insize 2871-101, 0-10mm/0.001
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG250 (1.0-508mm, đo qua lớp sơn, hiển thị xung và mặt cắt )

Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG250 (1.0-508mm, đo qua lớp sơn, hiển thị xung và mặt cắt )

 •   08/11/2016 08:58:14 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG250 (1.0-508mm, đo qua lớp sơn, hiển thị xung và mặt cắt )
Máy đo độ dày bằng siêu âm độ chính xác cao HUATEC TG-3230 (20/0.001mm)

Máy đo độ dày bằng siêu âm độ chính xác cao HUATEC TG-3230 (20/0.001mm)

 •   08/11/2016 08:58:06 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm độ chính xác cao HUATEC TG-3230 (20/0.001mm)
Đồng hồ đo độ dày của ống kiểu cơ INSIZE , 2367-10A, 0-10mm / 0.01mm

Đồng hồ đo độ dày của ống kiểu cơ INSIZE , 2367-10A, 0-10mm / 0.01mm

 •   08/11/2016 08:57:27 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày của ống kiểu cơ INSIZE , 2367-10A, 0-10mm / 0.01mm
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7321 (0-10mm/ 0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7321 (0-10mm/ 0.01mm)

 •   08/11/2016 08:57:24 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7321 (0-10mm/ 0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Insize ISU-200D ( Dataloger,kim loại , nhựa, thủy tinh , nylon,cao su..)

Máy đo độ dày bằng siêu âm Insize ISU-200D ( Dataloger,kim loại , nhựa, thủy tinh , nylon,cao su..)

 •   08/11/2016 08:57:22 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm Insize ISU-200D ( Dataloger,kim loại , nhựa, thủy tinh , nylon,cao su..)
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C3 (1.00-125.00 mm, hiển thị xung và mặt cắt )

Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C3 (1.00-125.00 mm, hiển thị xung và mặt cắt )

 •   08/11/2016 08:57:21 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C3 (1.00-125.00 mm, hiển thị xung và mặt cắt )

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay1,543
 • Tháng hiện tại29,495
 • Tổng lượt truy cập552,099
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây