Máy đo độ dày ăn mòn Elcometer CG100ABDL (0.01~508mm, A-scan, B-scan, đo qua lớp sơn, ghi dữ liệu)

Thứ tư - 09/11/2016 08:50
Máy đo độ dày ăn mòn Elcometer CG100ABDL (0.01~508mm, A-scan, B-scan, đo qua lớp sơn, ghi dữ liệu)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Hãng sản xuất: Elcometer
Model: CG100ABDL
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 tháng

Chế độ đo: PE, PETP, EE, EEV, CT, PECT
Màn hình A-Scan: Điều chỉnh tăng, giảm, dạng sóng đầy đủ
Tốc độ đo:
+ Bằng tay: 4 giá trị đọc mỗi giây
+ Chế độ scan: 50 giá trị đọc mỗi giây
+ Hiển thị thanh scan: 6 giá trị đọc mỗi giây
Thang đo:
+ PE: 0.63 - 508mm
+ PETP: 0.63 - 508mm
+ EEV: 1.27 - 25.4mm
+ PECT: 0.63 - 508mm
+ PECT: 0.01 - 2.54mm
Hiệu chuẩn: 1 điểm, 2 điểm, vận tốc, loại vật liệu
Độ chính xác: ± 1% hoặc ±0.1mm
Độ phân giải: 0.01 mm
Dải hiệu chuẩn tốc độ: 1250 - 9,999m/s
Tốc độ hiển thị B-Scan: 15 giây mỗi màn
Ghi dữ liệu: có
Kiểu đầu dò: Dual element
Dải tần số đầu dò: 1 - 10MHz
Màn hình: 1/8 inch VGA, tốc độ nạp lại màn hình 25 Hz
Đơn vị đo: mm hoặc inch
Kiểu pin: 3 pin kiềm AA
Thời lượng pin: 150 giờ
Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 60ºC
Kích thước (w x h x d): 63.5 x 165.0 x 31.5mm
Trọng lượng: 383 g
Giao tiếp RS232 hai hướng
Danh sách đóng gói: Máy chính, chất tiếp âm, hộp cứng, hướng dẫn sử dụng, chứng nhận kiểm tra, 3 pin kiềm AA, phần mềm Elcomaster

Lưu ý: máy chưa gồm đầu dò, chọn đầu dò tham khảo Datasheet Transducer

Manual

Datashet

Datasheet Transducer

CG100 Corrosion Thickness Gauges

With a wide selection of display and measurement modes, automatic gain control and data-logging, the CG100 range of corrosion thickness gauges is ideal for measuring coating and material thickness as well as for locating pits, flaws and defects in materials.

The Elcometer CG100 ultrasonic corrosion thickness gauge is available in four models - from an entry level CG100B to the top of the range CG100ABDL+.

 

Features:

 • Range of display & measurement options: Pulse-Echo, Echo-Echo, Pulse-Echo Temp, Comp Mode (PETP), Coating Only Mode (CT), Pulse-Echo Coating Mode (PECT)
 • Adjustable gain: -30dB to 70dB range
 • Automatic gain control (AGC)
 • Time corrected gain (TCG)
 • Gate control
 • Threshold adjustment
 • 64 User defined setups
 • Multiple language display
 • Multiple calibration and material selection options
 • High speed scan mode: 32 readings per second
 • Differential and minimal thickness alarm modes
 • Data output and storage: 16,000 readings and waveforms or B-Scans
 • Download to ElcoMaster® data management software

 

CG100 Corrosion Thickness Gauges

Technical Specification

Model & Part Number

CG100B

CG100BDL

CG100ABDL

CG100ABDL+

Material thickness digits display

B-Scan cross sectional display

Combined B-Scan and digits display

Scan bar display

Coating thickness display

A-Scan Display

 

 

+ Rectified, - Rectified,
Full Waveform (RF)

+ Rectified, - Rectified,
Full Waveform (RF)

Measurement Mode

PE, PETP (Temp Compensation),
EE (ThruPaint™), EEV,
CT (Coating) & PECT

PE, PETP (Temp Compensation),
EE (ThruPaint™), EEV,
CT (Coating) & PECT 

PE, PETP (Temp Compensation),
EE (ThruPaint™), EEV,
CT (Coating) & PECT

PE, PETP (Temp Compensation),
EE (ThruPaint™), EEV,
CT (Coating) & PECT

Measurement Rate
Manual:
Scan mode
Scan bar display

4 readings per second
50 readings per second
6 readings per second

4 readings per second
50 readings per second
6 readings per second
 

4 readings per second
50 readings per second
6 readings per second
 

4 readings per second
32 readings per second
6 readings per second

Measuring Range

PE: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
PETP: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
EE: 1.27 - 102mm
(0.050 - 4.000 inches)
EEV: 1.27 - 25.4mm
(0.050 - 1.000 inches)
CT: 0.01 - 2.54mm
(0.001 - 0.100 inches)
PECT: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
PECT: 0.01 - 2.54mm
(0.001 - 0.100 inches) 

PE: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
PETP: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
EE: 1.27 - 102mm
(0.050 - 4.000 inches)
EEV: 1.27 - 25.4mm
(0.050 - 1.000 inches)
CT: 0.01 - 2.54mm
(0.001 - 0.100 inches)
PECT: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
PECT: 0.01 - 2.54mm
(0.001 - 0.100 inches)  

PE: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
PETP: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
EE: 1.27 - 102mm
(0.050 - 4.000 inches)
EEV: 1.27 - 25.4mm
(0.050 - 1.000 inch)
CT: 0.01 - 2.54mm
(0.001 - 0.100 inches)
PECT: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
PECT: 0.01 - 2.54mm
(0.0005 - 0.100 inch) 

PE: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
PETP: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
EE: 1.27 - 102mm
(0.050 - 4.000 inches)
EEV: 1.27 - 25.4mm
(0.050 - 1.000 inch)
CT: 0.01 - 2.54mm
(0.001 - 0.100 inches)
PECT: 0.63 - 508mm
(0.025 - 19.999 inches)
PECT: 0.01 - 2.54mm
(0.0005 - 0.100 inch)

Measurement Accuracy

± 1% or ±0.1mm
whichever is the greater

± 1% or ±0.1mm
whichever is the greater

± 1% or ±0.1mm
whichever is the greater

± 1% or ±0.1mm
whichever is the greater

Measurement Resolution

0.01mm (0.001 inches)

0.01mm (0.001 inches)

0.01mm (0.001 inches)

0.01mm (0.001 inches)

Velocity Calibration Range

1250 - 13,995m/s
(0.0492 - 0.5510in/ms)

 1250 - 13,995m/s
(0.0492 - 0.5510in/ms)

 1250 - 13,995m/s
(0.0492 - 0.5510in/ms)

1250 - 13,995m/s
(0.0492 - 0.5510in/ms)

Additional Features:
High speed scan mode

Differential mode

Limit alarm mode

B-Scan display speed

15 seconds per screen

15 seconds per screen

 Adjustable display speed

Adjustable display speed

Flaw mode

 

 

Basic prove-up flaw detection using single element angle beam transducers

Basic prove-up flaw detection using single element angle beam transducers

Calibration setups

 6 factory & 64 user-definable setups transferrable to and from a PC archive

6 factory & 64 user-definable setups transferrable to and from a PC archive

6 factory & 64 user-definable setups transferrable to and from a PC archive 

6 factory & 64 user-definable setups transferrable to and from a PC archive

Gates

 

 

 3 fully adjustable gates: start, stop, width & threshold

3 fully adjustable gates: start, stop, width & threshold

Damping

 

 

 

Adjustable; impedance matching for optimising transducer performance

Pulser type

Dual square wave pulsers up to 140Hz pulse repetition rate

Dual square wave pulsers up to 140Hz pulse repetition rate  

Dual 200 volt square wave pulsers with adjustable pulse width(spike, thin, wide) and 50 volt cut/boost for greater penetration

Dual 200 volt square wave pulsers with adjustable pulse width
(spike, thin, wide) and 50 volt cut/boost for greater penetration

Gain

 Automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited), or selectable gain: vlow, low, medium hi or vhi

Automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited), or selectable gain: vlow, low, medium hi or vhi

Manual, automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited)

Manual, automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited)

Timing

Precision 25MHz TCXO with single shot 100MHz 8bit ultra low power 8 bit digitizer

Precision 25MHz TCXO with single shot 100MHz 8bit ultra low power 8 bit digitizer

Precision 25MHz TCXO with single shot 100MHz 8bit ultra low power 8 bit digitizer

Precision 25MHz TCXO with single shot 100MHz 8bit ultra low power 8 bit digitizer

Data logging

 

 • 16,000 with B-scan image & gauge settings
 • 210,000 - coating, material, min, max thickness
 • sequential and grid logging
 • Alpha numeric batch identification
 • OBSTRUCT indicates inaccessible locations
 • 16,000 with B-scan image & gauge settings
 • 210,000 - coating, material, min, max thickness
 • sequential and grid logging
 • Alpha numeric batch identification
 • OBSTRUCT indicates inaccessible locations
 • 8,000 with A/B-scan image & gauge settings
 • 210,000 - coating, material, min, max thickness
 • sequential and grid logging
 • Alpha numeric batch identification
 • OBSTRUCT indicates inaccessible locations

Calibration Options

Single, two point, velocity & material type

Single, two point, velocity & material type

Single, two point, velocity & material type

Single, two point, velocity & material type

Transducer Probe Type

 Dual element

Dual element

Dual element & flaw prove up

Dual element & flaw prove up

Transducer Frequency Range

1 - 10MHz 

1 - 10MHz 

1 - 10MHz 

1 - 10MHz

Transducer recognition

Automatic & manual - selectable from a list 

 Automatic & manual - selectable from a list 

Automatic & manual - selectable from a list  

Automatic & manual - selectable from a list 

V-path / dual path error correction

 Automatic

 Automatic

Automatic 

Automatic

Probe zero

Automatic & manual (via integrated probe disk)

Automatic & manual (via integrated probe disk) 

Automatic & manual (via integrated probe disk) 

Automatic & manual (via integrated probe disk)

Display

 1/8 VGA (grayscale)
62 x 45.7mm
(2.4 x 1.8 inches)
viewable area

1/8 VGA (grayscale)
62 x 45.7mm
(2.4 x 1.8 inches)
viewable area  

1/8 VGA (grayscale)
62 x 45.7mm
(2.4 x 1.8 inches)
viewable area  

1/4 VGA AMOLED colour display
57.6 x 43.2mm
(2.27 x 1.78inch)
viewable area

Display Refresh Rate

 25Hz

25Hz 

25Hz 

120Hz

Units (selectable)

 mm or inches

 mm or inches

mm or inches 

mm or inches

Backlight

on / off / auto

on / off / auto  

on / off / auto 

adjustable brightness

Repeatability / Stability Indicator

Battery Type

3 x AA alkaline

3 x AA alkaline

3 x AA alkaline

3 x AA alkaline

Battery Life (approximate)

150 hours

150 hours

50 hours

25 hours

Low Battery Indicator

Battery Save Mode

 auto

 auto

 auto

auto

Operating Temperature

 -10 to 60ºC (14 to 140ºF)

 -10 to 60ºC (14 to 140ºF)

 -10 to 60ºC (14 to 140ºF)

-10 to 60ºC (14 to 140ºF)

Size (w x h x d)

 63.5 x 165.0 x 31.5mm
(2.5 x 6.5 x 1.24 inches)

 63.5 x 165.0 x 31.5mm
(2.5 x 6.5 x 1.24 inches)

 63.5 x 165.0 x 31.5mm
(2.5 x 6.5 x 1.24 inches)

63.5 x 165.0 x 31.5mm
(2.5 x 6.5 x 1.24 inches)

Weight (including batteries)

383g (13.5oz)

383g (13.5oz)

383g (13.5oz)

383g (13.5oz)

Aluminium case design with gasket sealed end
caps, waterproof membrane keypad

Transducer Connector Type

 LEMO

 LEMO

 LEMO

LEMO

RS232 Interface

 Bi-directional

 Bi-directional

 Bi-directional

Bi-directional

Packing List

Elcometer NDT CG100B gauge, couplant, carry case, user manual, test certificate, 3 x AA batteries

Elcometer NDT CG100BDL gauge, couplant, carry case, user manual, test certificate, 3 x AA batteries, ElcoMaster® software, transfer cable

Elcometer NDT CG100ABDL gauge, couplant, carry case, user manual, test certificate, 3 x AA batteries, ElcoMaster® software, transfer cable

Elcometer NDT CG100ABDL+ gauge, couplant, carry case, user manual, test certificate, 3 x AA batteries, ElcoMaster® software, transfer cable

 

 

Sản phẩm khác

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập40
 • Hôm nay651
 • Tháng hiện tại40,352
 • Tổng lượt truy cập509,330
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây