Máy đo độ ồn Gondo DS-102 (30~130dB)

Máy đo độ ồn Gondo DS-102 (30~130dB)

 •   09/11/2016 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Gondo DS-102 (30~130dB)
Thiết bị đo độ ồn Analog Tenmars YF-20 (40~120dB)

Thiết bị đo độ ồn Analog Tenmars YF-20 (40~120dB)

 •   09/11/2016 10:38:37 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo độ ồn Analog Tenmars YF-20 (40~120dB)
Máy đo độ ồn Rion NA-83

Máy đo độ ồn Rion NA-83

 •   09/11/2016 10:37:54 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Rion NA-83
Thiết bị đo độ ồn Tenmars TM-101 (30~130dB)

Thiết bị đo độ ồn Tenmars TM-101 (30~130dB)

 •   09/11/2016 10:36:10 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo độ ồn Tenmars TM-101 (30~130dB)
Máy đo độ ồn Rion NL 62 (1 Hz - 20 kHz)

Máy đo độ ồn Rion NL 62 (1 Hz - 20 kHz)

 •   09/11/2016 10:36:07 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Rion NL 62 (1 Hz - 20 kHz)
Máy đo độ ồn SEW 2310 SL (30-130dB)

Máy đo độ ồn SEW 2310 SL (30-130dB)

 •   09/11/2016 10:35:42 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn SEW 2310 SL (30-130dB)
Máy đo độ ồn Sauter SU 130 (130dB/0.1dB)

Máy đo độ ồn Sauter SU 130 (130dB/0.1dB)

 •   09/11/2016 10:35:23 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Sauter SU 130 (130dB/0.1dB)
Thiết bị kiểm tra độ ồn Tenmas TM-102 ( 30~130dB)

Thiết bị kiểm tra độ ồn Tenmas TM-102 ( 30~130dB)

 •   09/11/2016 10:34:43 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị kiểm tra độ ồn Tenmas TM-102 ( 30~130dB)
Máy đo độ ồn tín hiệu số SmartSensor AR854 (30~130dB, lưu dữ liệu)

Máy đo độ ồn tín hiệu số SmartSensor AR854 (30~130dB, lưu dữ liệu)

 •   09/11/2016 10:34:27 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn tín hiệu số SmartSensor AR854 (30~130dB, lưu dữ liệu)
Máy đo độ ồn Rion NL-52 (20 Hz - 8 kHz)

Máy đo độ ồn Rion NL-52 (20 Hz - 8 kHz)

 •   09/11/2016 10:34:19 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Rion NL-52 (20 Hz - 8 kHz)
Máy đo độ ồn CEM DT-85A (DT-85C) (35-130dB)

Máy đo độ ồn CEM DT-85A (DT-85C) (35-130dB)

 •   09/11/2016 10:34:17 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn CEM DT-85A (DT-85C) (35-130dB)
Máy đo độ ồn Extech 407730 (130dB)

Máy đo độ ồn Extech 407730 (130dB)

 •   09/11/2016 10:34:11 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Extech 407730 (130dB)
Bộ khuếch đại độ ồn Rion NA-42

Bộ khuếch đại độ ồn Rion NA-42

 •   09/11/2016 10:34:07 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Bộ khuếch đại độ ồn Rion NA-42
Máy giám sát ồn môi trường Rion NX-37A

Máy giám sát ồn môi trường Rion NX-37A

 •   09/11/2016 10:32:54 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Máy giám sát ồn môi trường Rion NX-37A
Máy đo độ ồn HIOKI FT3432

Máy đo độ ồn HIOKI FT3432

 •   09/11/2016 10:32:15 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn HIOKI FT3432
Máy đo độ ồn Rion NA-28

Máy đo độ ồn Rion NA-28

 •   09/11/2016 10:32:11 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Rion NA-28
Máy đo độ ồn âm thanh Pulsar 14K (class2, Đo LAF, LCF, LAFMax, LCFMax, 35-130dB, kèm theo bộ hiệu chuẩn âm thanh)

Máy đo độ ồn âm thanh Pulsar 14K (class2, Đo LAF, LCF, LAFMax, LCFMax, 35-130dB, kèm theo bộ hiệu chuẩn âm thanh)

 •   09/11/2016 10:32:06 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn âm thanh Pulsar 14K (class2, Đo LAF, LCF, LAFMax, LCFMax, 35-130dB, kèm theo bộ hiệu chuẩn âm thanh)
Máy giám sát ồn sân bay Rion NX-37B/C

Máy giám sát ồn sân bay Rion NX-37B/C

 •   09/11/2016 10:31:35 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Máy giám sát ồn sân bay Rion NX-37B/C
Thiết bị đo độ ồn Tenmars ST-107S (30dB ~ 130dB, Bộ nhớ trong)

Thiết bị đo độ ồn Tenmars ST-107S (30dB ~ 130dB, Bộ nhớ trong)

 •   09/11/2016 10:31:10 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo độ ồn Tenmars ST-107S (30dB ~ 130dB, Bộ nhớ trong)
Máy đo độ ồn Rion NL-42 (20 Hz - 20 kHz)

Máy đo độ ồn Rion NL-42 (20 Hz - 20 kHz)

 •   09/11/2016 10:31:03 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Rion NL-42 (20 Hz - 20 kHz)
Thiết bị đo độ ồn Tenmars ST-107 (30~130dB)

Thiết bị đo độ ồn Tenmars ST-107 (30~130dB)

 •   09/11/2016 10:30:41 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo độ ồn Tenmars ST-107 (30~130dB)
Bút đo độ ồn Pulsar 26 (70-140dB(A), 90dB(C) đến 143dB(C) đỉnh, class 2)

Bút đo độ ồn Pulsar 26 (70-140dB(A), 90dB(C) đến 143dB(C) đỉnh, class 2)

 •   09/11/2016 10:30:23 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Bút đo độ ồn Pulsar 26 (70-140dB(A), 90dB(C) đến 143dB(C) đỉnh, class 2)
Máy đo độ ồn Rion NL-27

Máy đo độ ồn Rion NL-27

 •   09/11/2016 10:29:53 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Rion NL-27
Máy đo độ ồn BK Precision 735 (dataloger)

Máy đo độ ồn BK Precision 735 (dataloger)

 •   09/11/2016 10:29:30 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn BK Precision 735 (dataloger)
Máy đo độ ồn Extech HD600 (30 to 130dB, bộ ghi dữ liệu)

Máy đo độ ồn Extech HD600 (30 to 130dB, bộ ghi dữ liệu)

 •   09/11/2016 10:28:46 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Extech HD600 (30 to 130dB, bộ ghi dữ liệu)
Máy đo độ ồn kết nối máy tính Extech 407355 (datalogger)

Máy đo độ ồn kết nối máy tính Extech 407355 (datalogger)

 •   09/11/2016 10:28:38 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn kết nối máy tính Extech 407355 (datalogger)
Máy đo đồ ồn của người Extech SL355 ( datalogger)

Máy đo đồ ồn của người Extech SL355 ( datalogger)

 •   09/11/2016 10:28:24 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Máy đo đồ ồn của người Extech SL355 ( datalogger)
Thiết bị cảnh báo tiếng ồn cao Pulsar SafeEar/MB ((40dB(A) to 114dB(A), Master Unit, trong nhà)

Thiết bị cảnh báo tiếng ồn cao Pulsar SafeEar/MB ((40dB(A) to 114dB(A), Master Unit, trong nhà)

 •   09/11/2016 10:28:13 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị cảnh báo tiếng ồn cao Pulsar SafeEar/MB ((40dB(A) to 114dB(A), Master Unit, trong nhà)
Máy đo độ ồn Lutron SL 4012 (30 - 130 dB)

Máy đo độ ồn Lutron SL 4012 (30 - 130 dB)

 •   09/11/2016 10:28:02 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Máy đo độ ồn Lutron SL 4012 (30 - 130 dB)

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập30
 • Hôm nay1,543
 • Tháng hiện tại29,575
 • Tổng lượt truy cập552,179
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây