Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM20 (-40°C ~ 70°C)

Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM20 (-40°C ~ 70°C)

 •   09/11/2016 11:52:31 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM20 (-40°C ~ 70°C)
Máy đo nhiệt độ điển tử hiện số EBRO TDC 150 (-50 - 150C)

Máy đo nhiệt độ điển tử hiện số EBRO TDC 150 (-50 - 150C)

 •   09/11/2016 11:52:30 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ điển tử hiện số EBRO TDC 150 (-50 - 150C)
Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM25 (-40°C ~ 200°C)

Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM25 (-40°C ~ 200°C)

 •   09/11/2016 11:51:15 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM25 (-40°C ~ 200°C)
Máy đo nhiệt độ kiểu cắm tiếp xúc EXTECH 392052 (-50 to 300°C)

Máy đo nhiệt độ kiểu cắm tiếp xúc EXTECH 392052 (-50 to 300°C)

 •   09/11/2016 11:51:03 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ kiểu cắm tiếp xúc EXTECH 392052 (-50 to 300°C)
Máy đo nhiệt độ Hana HI 98509 (-50.0 ~150.0o C)

Máy đo nhiệt độ Hana HI 98509 (-50.0 ~150.0o C)

 •   09/11/2016 11:50:27 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ Hana HI 98509 (-50.0 ~150.0o C)
Máy đo nhiệt độ Hanna HI955501 (-199.9 đến 199.9°C/0.1°C ; -200 đến 850°C/1°C, chưa gồm điện cực)

Máy đo nhiệt độ Hanna HI955501 (-199.9 đến 199.9°C/0.1°C ; -200 đến 850°C/1°C, chưa gồm điện cực)

 •   09/11/2016 11:50:13 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ Hanna HI955501 (-199.9 đến 199.9°C/0.1°C ; -200 đến 850°C/1°C, chưa gồm điện cực)
Máy đo nhiệt độ kiểu cắm tiếp xúc EXTECH 392050 (-50 to 150°C)

Máy đo nhiệt độ kiểu cắm tiếp xúc EXTECH 392050 (-50 to 150°C)

 •   09/11/2016 11:50:12 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ kiểu cắm tiếp xúc EXTECH 392050 (-50 to 150°C)
Bút đo nhiệt độ Laser Liner 082.030A (-40 °C ~ 250 °C)

Bút đo nhiệt độ Laser Liner 082.030A (-40 °C ~ 250 °C)

 •   09/11/2016 11:49:44 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Bút đo nhiệt độ Laser Liner 082.030A (-40 °C ~ 250 °C)
Máy đo nhiệt độ Hanna HI93531 ( -200.0 đếm 999.9°C, 1000 đến 1371°C)

Máy đo nhiệt độ Hanna HI93531 ( -200.0 đếm 999.9°C, 1000 đến 1371°C)

 •   09/11/2016 11:49:43 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ Hanna HI93531 ( -200.0 đếm 999.9°C, 1000 đến 1371°C)
Máy đo nhiệt độ điện tử EBRO TDC 110 (-50-150C)

Máy đo nhiệt độ điện tử EBRO TDC 110 (-50-150C)

 •   09/11/2016 11:49:22 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ điện tử EBRO TDC 110 (-50-150C)
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc kiểu K, J Extech 421502

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc kiểu K, J Extech 421502

 •   09/11/2016 11:49:16 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc kiểu K, J Extech 421502
Máy đo nhiệt độ kiểu cắm tiếp xúc, EXTECH 39272 (-50 to 300°C)

Máy đo nhiệt độ kiểu cắm tiếp xúc, EXTECH 39272 (-50 to 300°C)

 •   09/11/2016 11:49:12 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ kiểu cắm tiếp xúc, EXTECH 39272 (-50 to 300°C)
Thiết bị đo nhiệt độ 2 kênh Fluke 54 IIB

Thiết bị đo nhiệt độ 2 kênh Fluke 54 IIB

 •   09/11/2016 11:49:09 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo nhiệt độ 2 kênh Fluke 54 IIB
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Extech 42515-T

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Extech 42515-T

 •   09/11/2016 11:48:55 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Extech 42515-T
Máy đo nhiệt độ Hanna HI93503 (-50.0 đến 150.0°C/ 0.1 °C, chống nước)

Máy đo nhiệt độ Hanna HI93503 (-50.0 đến 150.0°C/ 0.1 °C, chống nước)

 •   09/11/2016 11:48:47 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ Hanna HI93503 (-50.0 đến 150.0°C/ 0.1 °C, chống nước)
Máy đo nhiệt độ kiểu tiếp xúc EXTECH 392065 (-50 đến 150°C)

Máy đo nhiệt độ kiểu tiếp xúc EXTECH 392065 (-50 đến 150°C)

 •   09/11/2016 11:48:47 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ kiểu tiếp xúc EXTECH 392065 (-50 đến 150°C)
Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 1 kênh Fluke 53 II (53-2)

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 1 kênh Fluke 53 II (53-2)

 •   09/11/2016 11:48:04 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 1 kênh Fluke 53 II (53-2)
Máy đo nhiệt độ Hanna HI93510 (chống nước, -50.0 đến 150.0°C/ 0.1°C)

Máy đo nhiệt độ Hanna HI93510 (chống nước, -50.0 đến 150.0°C/ 0.1°C)

 •   09/11/2016 11:48:03 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ Hanna HI93510 (chống nước, -50.0 đến 150.0°C/ 0.1°C)
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM26 (-40°C ~ 200°C, IP65)

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM26 (-40°C ~ 200°C, IP65)

 •   09/11/2016 11:48:02 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM26 (-40°C ~ 200°C, IP65)
Que đo máy nhiệt độ Extech TP875 (-58 ~ 538°C)

Que đo máy nhiệt độ Extech TP875 (-58 ~ 538°C)

 •   09/11/2016 11:47:58 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Que đo máy nhiệt độ Extech TP875 (-58 ~ 538°C)
Máy đo nhiệt độ Hanna HI93530 ( -200.0 đếm 999.9°C, 1000 đến 1371°C)

Máy đo nhiệt độ Hanna HI93530 ( -200.0 đếm 999.9°C, 1000 đến 1371°C)

 •   09/11/2016 11:47:55 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ Hanna HI93530 ( -200.0 đếm 999.9°C, 1000 đến 1371°C)
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Hioki 3441

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Hioki 3441

 •   09/11/2016 11:47:52 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Hioki 3441
Máy đo nhiệt độ kiểu tiếp xúc EXTECH 39240 (-50 đến 200°C, chống nước)

Máy đo nhiệt độ kiểu tiếp xúc EXTECH 39240 (-50 đến 200°C, chống nước)

 •   09/11/2016 11:47:36 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ kiểu tiếp xúc EXTECH 39240 (-50 đến 200°C, chống nước)
Máy đo nhiệt độ Hanna HI9241 (-50 đến 150°C/ 0.1 °C)

Máy đo nhiệt độ Hanna HI9241 (-50 đến 150°C/ 0.1 °C)

 •   09/11/2016 11:47:26 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ Hanna HI9241 (-50 đến 150°C/ 0.1 °C)
Thiết bị đo nhiệt độ Extech TM40 (-50~150°C)

Thiết bị đo nhiệt độ Extech TM40 (-50~150°C)

 •   09/11/2016 11:47:16 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thiết bị đo nhiệt độ Extech TM40 (-50~150°C)
Máy đo nhiệt đô tiếp xúc 2 kênh kiểu K Extech EA10

Máy đo nhiệt đô tiếp xúc 2 kênh kiểu K Extech EA10

 •   09/11/2016 11:47:03 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt đô tiếp xúc 2 kênh kiểu K Extech EA10
Đầu đo nhiệt độ kiểu K TP-04 (-50~400°C)

Đầu đo nhiệt độ kiểu K TP-04 (-50~400°C)

 •   09/11/2016 11:46:49 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Đầu đo nhiệt độ kiểu K TP-04 (-50~400°C)
Máy đo nhiệt độ Hanna HI935005N (-50.0 đến 199.9°C/ 200 đến 1350°C)

Máy đo nhiệt độ Hanna HI935005N (-50.0 đến 199.9°C/ 200 đến 1350°C)

 •   09/11/2016 11:46:43 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ Hanna HI935005N (-50.0 đến 199.9°C/ 200 đến 1350°C)
Que đo nhiệt độ EXTECH TP870 (kiểu K, -40 to 250°C)

Que đo nhiệt độ EXTECH TP870 (kiểu K, -40 to 250°C)

 •   09/11/2016 11:46:39 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Que đo nhiệt độ EXTECH TP870 (kiểu K, -40 to 250°C)

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập40
 • Hôm nay1,321
 • Tháng hiện tại36,912
 • Tổng lượt truy cập505,890
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây