Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 (-50°C to +1850°C.)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 (-50°C to +1850°C.)

 •   09/11/2016 11:59:30 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 (-50°C to +1850°C.)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại có laser lấy dấu và đầu đo xuyên thực phầm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C )

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại có laser lấy dấu và đầu đo xuyên thực phầm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C )

 •   09/11/2016 11:59:04 AM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại có laser lấy dấu và đầu đo xuyên thực phầm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C )
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser cho thực phẩm Testo 826-T2 (-50 tới +300 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser cho thực phẩm Testo 826-T2 (-50 tới +300 °C)

 •   09/11/2016 11:56:58 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser cho thực phẩm Testo 826-T2 (-50 tới +300 °C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR852B+ (-50 ℃ ~ 700 ℃)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR852B+ (-50 ℃ ~ 700 ℃)

 •   09/11/2016 11:56:43 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR852B+ (-50 ℃ ~ 700 ℃)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T2 ( -30 ~ +400 °C, 12:1)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T2 ( -30 ~ +400 °C, 12:1)

 •   09/11/2016 11:56:27 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T2 ( -30 ~ +400 °C, 12:1)
Đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Testo 830-T1 (400 °C)

Đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Testo 830-T1 (400 °C)

 •   09/11/2016 11:56:15 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Testo 830-T1 (400 °C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C, bao gồm module độ ẩm)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C, bao gồm module độ ẩm)

 •   09/11/2016 11:55:45 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C, bao gồm module độ ẩm)
Bộ máy đo nhiệt độ hồng ngoại gồm Testo 831 và Testo 106 ( -30 ~ +210 °C )

Bộ máy đo nhiệt độ hồng ngoại gồm Testo 831 và Testo 106 ( -30 ~ +210 °C )

 •   09/11/2016 11:55:19 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Bộ máy đo nhiệt độ hồng ngoại gồm Testo 831 và Testo 106 ( -30 ~ +210 °C )
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 (-50°C to +800°C.)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 (-50°C to +800°C.)

 •   09/11/2016 11:55:00 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 (-50°C to +800°C.)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser và đầu đo xuyên thực phẩm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser và đầu đo xuyên thực phẩm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C)

 •   09/11/2016 11:54:12 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại lấy dấu bằng laser và đầu đo xuyên thực phẩm Testo 826-T4 ( -50 ~ +300 °C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại testo 830-T2 kit (-30 ~ +400 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại testo 830-T2 kit (-30 ~ +400 °C)

 •   09/11/2016 11:54:02 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại testo 830-T2 kit (-30 ~ +400 °C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T1 ( -30 ~ +400 °C, 10:1)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T1 ( -30 ~ +400 °C, 10:1)

 •   09/11/2016 11:53:59 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 830-T1 ( -30 ~ +400 °C, 10:1)
Máy đo nhiệt độ đầu dò xuyên và hồng ngoại kép Testo 104 IR (-50 ~ +250 °C)

Máy đo nhiệt độ đầu dò xuyên và hồng ngoại kép Testo 104 IR (-50 ~ +250 °C)

 •   09/11/2016 11:53:47 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ đầu dò xuyên và hồng ngoại kép Testo 104 IR (-50 ~ +250 °C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Elcometer G214L----3 (-35°C đến 365°C)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Elcometer G214L----3 (-35°C đến 365°C)

 •   09/11/2016 11:53:40 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Elcometer G214L----3 (-35°C đến 365°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20 (550oC)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20 (550oC)

 •   09/11/2016 11:53:25 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20 (550oC)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 831 (-30 ~ +210 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 831 (-30 ~ +210 °C)

 •   09/11/2016 11:53:12 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 831 (-30 ~ +210 °C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR320 (-32°C đến 320°C)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR320 (-32°C đến 320°C)

 •   09/11/2016 11:53:01 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR320 (-32°C đến 320°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510, K5510 (-40 đến ~ 300 Độ C)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510, K5510 (-40 đến ~ 300 Độ C)

 •   09/11/2016 11:52:47 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại KYORITSU 5510, K5510 (-40 đến ~ 300 Độ C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C)

 •   09/11/2016 11:52:42 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C)
Que đo máy nhiệt độ Extech TP882 (-40 ~ 538°C)

Que đo máy nhiệt độ Extech TP882 (-40 ~ 538°C)

 •   09/11/2016 11:52:40 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Que đo máy nhiệt độ Extech TP882 (-40 ~ 538°C)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C)

 •   09/11/2016 11:52:33 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 845 (-35 ~ +950 °C)
Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM20 (-40°C ~ 70°C)

Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM20 (-40°C ~ 70°C)

 •   09/11/2016 11:52:31 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM20 (-40°C ~ 70°C)
Máy đo nhiệt độ điển tử hiện số EBRO TDC 150 (-50 - 150C)

Máy đo nhiệt độ điển tử hiện số EBRO TDC 150 (-50 - 150C)

 •   09/11/2016 11:52:30 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ điển tử hiện số EBRO TDC 150 (-50 - 150C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20 ( 760°C)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20 ( 760°C)

 •   09/11/2016 11:52:18 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20 ( 760°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR842A+ (-50℃~600℃)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR842A+ (-50℃~600℃)

 •   09/11/2016 11:51:50 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR842A+ (-50℃~600℃)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 835-T1 (-30 ~ +600 °C; 50:1)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 835-T1 (-30 ~ +600 °C; 50:1)

 •   09/11/2016 11:51:47 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Testo 835-T1 (-30 ~ +600 °C; 50:1)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C, có lớp bảo vệ IP65)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C, có lớp bảo vệ IP65)

 •   09/11/2016 11:51:39 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại mini Testo 805 (-25 ~ +250 °C, có lớp bảo vệ IP65)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 (-50°C to +380°C.)

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 (-50°C to +380°C.)

 •   09/11/2016 11:51:33 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 (-50°C to +380°C.)
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại bỏ túi Testo 810 (-30 ~ +300 °C)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại bỏ túi Testo 810 (-30 ~ +300 °C)

 •   09/11/2016 11:51:33 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại bỏ túi Testo 810 (-30 ~ +300 °C)

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay1,543
 • Tháng hiện tại29,491
 • Tổng lượt truy cập552,095
Nhím Thủ Lĩnh Nhím Thủ Lĩnh
9.9105000000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây